Privacy policy

KYRA is convinced that it is of the utmost importance that your information is dealt with in total confidentiality. All your details, personal or otherwise, will never be passed on to third parties. When placing an order we need your name, address (for invoicing and delivery) and payment details. With this information we can execute your order. All information will only be used in the transaction of your order.

As soon as you take out a subscription to our newsletter your information will be used to keep you informed of changes in our collections, special offers, updates of our website and/or other relevant news. Should you not be interested anymore, your subscription can simply be cancelled at any moment through our home page.

For statistical purposes a survey will be kept of our visitors; for example number of visitors and frequency of visits. We will use these statistics for internal company-research in order to be able to improve our website.

Copyright © 2022

All information on KYRA's website is protected by copyright. It is illegal to copy, use or distribute any information from KYRA's website without first acquiring written permission. Visitors and users of KYRA's website may not claim any rights pertaining to the information on the website. None of the text or photographs from KYRA's website may be partially or completely copied or publicly used for printing, photocopying, faxing, overtyping, in an electronic database, or for any other reproduction purposes.

---------

Privacy beleid

KYRA vindt het zeer belangrijk dat de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Bij het plaatsen van een bestelling zijn je naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de transactie van de aangekochte artikelen.

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, dan worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie. Als je hier geen prijs meer op stelt, dan kan de aanmelding ongedaan worden gemaakt door je abonnement op te zeggen via onze startpagina.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie zal worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website.

 

Copyright © 2022

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van KYRA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of foto's op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van KYRA noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.