Privacy beleid

KYRA vindt het zeer belangrijk dat de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Bij het plaatsen van een bestelling zijn je naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de transactie van de aangekochte artikelen.

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, dan worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie. Als je hier geen prijs meer op stelt, dan kan de aanmelding ongedaan worden gemaakt door je abonnement op te zeggen via onze startpagina.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie zal worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website.

Copyright © 2022

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van KYRA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of foto's op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van KYRA noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.