Privacybeleid

KYRA is ervan overtuigd dat het van het grootste belang is dat uw gegevens in alle vertrouwelijkheid worden behandeld. Al uw gegevens, al dan niet persoonlijk, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, adres (voor facturatie en bezorging) en betaalgegevens nodig. Met deze gegevens kunnen wij uw bestelling uitvoeren. Alle informatie wordt alleen gebruikt bij de transactie van uw bestelling.

Zodra u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze collecties, speciale aanbiedingen, updates van onze website en/of ander relevant nieuws. Mocht u geen interesse meer hebben, dan kunt u uw abonnement op ieder moment eenvoudig opzeggen via onze homepage.

Voor statistische doeleinden wordt er een enquête gehouden onder onze bezoekers; bijvoorbeeld aantal bezoekers en frequentie van bezoeken. Wij zullen deze statistieken gebruiken voor intern bedrijfsonderzoek om onze website te kunnen verbeteren.

Auteursrecht © 2022

Alle informatie op de website van KYRA is auteursrechtelijk beschermd. Het is illegaal om informatie van de website van KYRA te kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen. Bezoekers en gebruikers van de website van KYRA kunnen geen rechten doen gelden met betrekking tot de informatie op de website. Geen enkele tekst of foto van de website van KYRA mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of publiekelijk worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

---------

Privacybeleid

KYRA vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en uitgesloten worden behandeld en zal de verzekerde persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Bij het plaatsen van een bestelling zijn je naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de transactie van de aangekochte artikelen.

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, dan worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, onmogelijk van de website en eventuele relevante andere informatie. Als je hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding worden gemaakt door je abonnement op te zeggen via onze startpagina.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie zal worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website.

 

Auteursrecht © 2022

Op alle op deze website aanwezige informatie gebaseerd auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​om informatie welke afkomstig is van de website van KYRA zonder legitieme geldige toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers cq gebruikers van de website kunnen geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst van foto's op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van KYRA noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een beperkte gegevensbestand of verboden, waarin van toepassing is op de volledige van gedeeltelijke bewerking.